Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAKONCZENIE PRAC NAD BUDOWANIEM LSR NA LATA 2014 - 2020
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W ostatnich dniach grudnia Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów” złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Małopolskiego na wybór LSR współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokument wyznacza główne cele i przedsięwzięcia  oraz zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, które będą dofinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014 - 2020.

W dniu złożenia LSR dobiegł końca etap długiej, lecz mamy nadzieję owocnej pracy nad naszą Strategią. Zarząd LGD serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które podczas całego etapu formułowania zapisów strategii wspierały nas, przekazując niezbędne dane do szczegółowych analiz oraz swoje uwagi i sugestie.

Obecnie złożona Lokalna Strategia Rozwoju oraz dokumenty wypracowanie w okresie budowania LSR czekają na ocenę Samorząd Województwa. O dalszych szczegółach związanych z wyborem Lokalnych Strategii Rozwoju będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dokumentem strategicznym, z jego załącznikami oraz procedurami wyboru projektów, które dostępne są w zakładce Dotacje PROW 2014-2020Dokumenty LSR 2014-2020.

LSR oraz dokumenty złożone do konkursu - przejdź