Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NOTATKA ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO - FOCUS
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Spotkanie konsultacyjne – Focus – 9.12.2015 r.

 

Na spotkanie w dniu 9.12.2015 r. zaproszeni byli lokalni liderzy zajmujący się działaniami dotyczącymi ochrony środowiska, klimatu w tym ważnym problemem  zanieczyszczenia powietrza na terenie LGD. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Kulik - doktor psychologii, trener psychologicznego treningu; Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”; Organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej, Katarzyna Baran, Mieczysław Login - twórcy i uczestnicy ekologicznej inicjatywy -  Kalwaryjskiego Alarmu Smogowego, która chce edukować i zwracać uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczonego powietrza, szczególnie niebezpiecznego zwyczaju jakim jest spalanie w piecach odpadów poprodukcyjnych oraz mebli czy butów. 

Omawiany problem - zły stan środowiska naturalnego w ty szczególnie zły stan powietrza związany z dużym uprzemysłowieniem gmin należących do LGD Gościniec 4 Żywiołów (analiza SWOT - Zanieczyszczenie powietrza i niski stopień skanalizowania części gmin). Liczba wskazań ankietowanych osób to 41 (drugie wskazanie) oraz brak podmiotu zajmującego się zintegrowanymi i długofalowymi działaniami w kierunku poprawy stanu środowiska i wzrostu świadomości ekologicznej.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.