Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO 8.12.2015 R.
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Forum Lokalne – spotkanie w dniu 8.12.2015

 

W dniu 8 grudnia 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, który został powołany do pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020.  Powołanie Forum ma na celu umożliwienie przedstawicielom poszczególnych  społeczności wzięcie udziału w dyskusji i włączenie sie w opracowanie Lokalnej strategi rozwoju. Podczas spotkania Forum omawiano głównie  zasady wyboru operacji i dyskutowano nad kwestią ustalenia kryteriów wyboru operacji.  Ważną kwestia poruszaną podczas Forum było także omówienie zasad  monitorowania i ewaluacji LSR.

Najważniejsze propozycje podjęte podczas pracy Forum:

Wysokość wsparcia

  1. Samorządy, ngo powyżej 50 tyś. zł, przedsiębiorcy w ramach rozwoju działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość projektu – 200 tys. zł (w Programie 300 tys. zł poza LGD i podmiotami publicznymi) , wsparcie dla ngo powyżej 50 tyś. zł, samorządów , przedsiębiorców w ramach rozwoju działalności gospodarczej. Jest to wynik analizy wydatkowania środków przez LGD w poprzednim okresie finansowania:

Odnowa wsi

18

1962022,41

109001,25- kwota średnia wniosku

Mucharz

6

469580,00

 

Lanckorona

4

617887,36

 

Stryszów

4

338799,05

 

Kalwaria Zebrzydowska

4

535756,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowany poziom dofinansowania:

  • Mikro – 70%
  • Małe – 50%

2.Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 100 tyś. złotych

Kryteria oceniane:

- Uzależnienie wysokości wsparcia od ilości miejsc pracy (tylko dla podmiotów gospodarczych)

- 1 miejsce pracy na każde 100 tys. zł wsparcia, dodatkowo punktowane

  1. Projekty grantowe – 90% dofinansowania + 10 % wkład niefinansowy w postaci wkładu pracy własnej
  1. Projekty własne – 95% dofinansowania + 5 % wkład finansowy
  1. Duże projekty podmiotów innych niż podmiotów gospodarczych i innych niż grantowe np. ngo  – 85%
  1. Podmioty publiczne – 63,63% (wymóg programowy

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.