Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ANKIETA ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

ANKIETA

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI

na potrzeby opracowania

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów”

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”


Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów” poprzez wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Gościniec 4 żywiołów” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.


Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.


Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety, prosimy o zapoznanie się z definicjami pojęć "monitoring" i "ewaluacja", które podaje „Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR”.

MONITORING to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.


EWALUACJA to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

 

link do ankiety: http://goo.gl/forms/5SjWVPxQiJ

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.