Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI PUP ORAZ CRR 07.10.2015 R.
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Spotkanie Forum Lokalnego z przedstawicielami PUP z Wadowic oraz
Cechu Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej

 

W dniu 7 października 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie odbyło się spotkanie na temat wspierania rynku pracy. W dyskusji uczestniczyli członkowie Forum Lokalnego oraz zaproszeni przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach i przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podczas dyskusji szczegółowo omówiono zagadnienia związane z bezrobociem na terenie LGD, z możliwościami zatrudnienia osób w istniejących firmach, zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia wspólnych działań w zakresie podnoszenia kompetencji rozwoju rynków zbytu i promocji.

Prowadzono dyskusję na temat aktywizacji osób bezrobotnych oraz możliwości wspólnych obszarów wsparcia zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców poszczególnych gmin z terenu LGD.

Wśród wniosków i propozycji znalazły się min. następujące zagadnienia

  • Stworzenie tablicy ogłoszeń dla przedsiębiorców na stronie internetowej LGD
  • Opracowanie skutecznej strategii dotarcia do przedsiębiorców
  • Wykonanie ulotki informacyjnej na temat LGD min. dla osób bezrobotnych
  • Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Spotkanie z rzemieślnikami na terenie LGD w celu przekazania informacji, przygotowanie ulotki z konkretnymi informacjami
  • Nawiązanie współpracy z Wadowicką Izbą Gospodarczą.

Zebrane podczas spotkania uwagi i wnioski zostaną uwzględnione w tworzonym dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.