Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
WYWIAD INDYWIDUALNY - II ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie

 „Gościniec  4 żywiołów” serdecznie zaprasza

na bezpłatne spotkanie

„PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”

które odbędzie się

w Skawinkach

(Siedziba LKS budynek OSP)

26 sierpień 2015, godz. 18:00

 

w Dąbrówce

(w Szkole Podstawowej)

04 września 2015, godz. 18:00

 

Spotkanie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkania jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego
w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Program spotkania:

1. Realizacja LSR „Gościniec 4 Żywiołów” „w liczbach” i na przykładzie projektów ...
2. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w nowym okresie programowania 2014-2020
3. Prezentacja wybranych danych do diagnozy obszaru, szczególnie w zakresie spraw społecznych
i gospodarczych,  oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
w formie zajęć warsztatowych metodą World Cafe.

4. podczas spotkania przeprowadzony zostanie wywiad indywidualny z mieszkańcami z terenu LGD.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu 

mailowo lub telefonicznie   Tel. 33/843 62 18,   lgd.gosciniec@gmail.com.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.