Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ANALIZA DANYCH GUS - SPRAWY SPOŁECZNE - I ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na nowy okres programowania PROW 2014 - 2020 biuro LGD dokonało analizy spraw społecznych na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Prezentacje

SPRAWY SPOŁECZNE NA OBSZARZE LGD

STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE LGD

GOSPODARKA I RYNEK PRACY NA TERENIE LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.