Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA BRANŻOWE DLA PRZEDSIEBIORCÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 10 listopada w Urzędzie Gminy w Mucharzu oraz 25 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie zorganizowane zostały spotkania branżowe z przedsiębiorcami – konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020. Na spotkaniach w grupie branżowej zaproszeni zostali przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowanie otwarciem własnej działalności gospodarczej.

Podczas spotkań omówione zostały najważniejsze kwestie związane z Programem PROW 2014-2020 w tym działaniami skierowanymi dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej, w tym min.: zasady wsparcia, kto jest uprawniony do pomocy, kwoty, stawki itd.

W trakcie spotkań przeprowadzona została konsultacja zapisów, problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników w tym min. dotyczących  przedsiębiorców w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020, przeprowadzona została analiza lokalnych problemów i uwarunkowań mających wpływ na rozwój regionu.