Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA BRANŻOWE Z NGO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 10 listopada w Urzędzie Gminy w Mucharzu oraz 25 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie zorganizowane zostało spotkanie branżowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu LGD – konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020. Na spotkanie w grupie branżowej zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, klubów sportowych a także KGW, grup nieformalnych.

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze kwestie związane z Programem PROW 2014-2020 w tym działaniami skierowanymi dla organizacji pozarządowych, przedstawione zostały min. zasady wsparcia, warunki jakie powinien spełnić beneficjent, wielkość dofinansowania itp.

W trakcie spotkania przeprowadzona została konsultacja zapisów, problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników w tym min. dotyczących  organizacji pozarządowych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020. przeprowadzona zostanie analiza lokalnych problemów i uwarunkowań mających wpływ na rozwój regionu.