Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAŁOŻENIA LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Stowarzyszenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” podczas przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadził konsultacje społeczne, na których zaprezentowano diagnozę obszaru pod względem spraw społecznych, gospodarki i środowiska. Dokonano analizy SWOT wykorzystując metody partycypacji oraz wskazano cele szczegółowe do realizacji. 

Przedstawiamy  wynik konsultacji cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. 

Założenia LSR - Cele i przedsięwzięcia 9.11.2015

Cel

Przedsięwzięcia

Punkty

Uwagi

Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
i kulturowych

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

 

Realizowany głownie przez samorządy np. z PROW M6 lub RPO; w LSR – preferencja w ocenie dla zastosowania proekologicznych rozwiązań

Zachowanie dziedzictwa kulturowego

 

 

Podniesienie świadomości ekologicznej

 

 

Rozwój turystyki

Baza turystyczna (komercyjna)

 

 

Niekomercyjna infrastruktura turystyczna

 

 

Promocja turystyki

 

 

Poprawa połączeń i stanu dróg.

 

42

Raczej nie będzie realizowany w ramach LSR

Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej  oraz programów dla młodzieży

 

 

40

Ten cel może nie mieć uzasadnienia po wyrzuceniu słabej strony z nim związanej; nie ma uzasadnienia dla rozwoju programów dla jakichkolwiek grup wiekowych;

Cel być może do połączenia z celem „Rozwój turystyki”

 

Baza rekreacyjna

 

 

 

Baza kulturalna

 

 

Rozwój innowacyjnych rozwiązań gospodarczych w produkcji mebli, obuwia i tradycyjnej żywności,  w tym poprzez współpracę przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze sobą (w ramach tzw. klastrów przemysłowych) i tym samym wzrost atrakcyjnych miejsc pracy.

 

37

 

  1.  

Klaster meblowy

 

 

  1.  

Klaster obuwniczy

 

 

  1.  

Klaster spożywczy (Inkubator kuchenny?)

 

 

Rozwój usług dla ludności

 

 

28

Ten cel też może nie mieć uzasadnienia po wyrzuceniu słabej strony z nim związanej; na razie niech zostanie szeroko

 

Rozwój usług dla osób starszych
i niepełnosprawnych

 

 

Poprawa jakości telefonii komórkowej i rozwój dostępu do Internetu.

 

23

Raczej nie będzie realizowany w ramach LSR