Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - II ETAP BUDOWANIA LSR NA LATA 2014 - 2020
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W sierpniu i we wrzesniu na terenie LGD "Gosciniec 4 żywiołow" odbyły sie spotkania konsultacyjne, które skierowane zostały do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkań bylo poinformowanie przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

    Program spotkania:

1. Realizacja LSR „Gościniec 4 Żywiołów” „w liczbach” i na przykładzie projektów.
2. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”
    w nowym okresie programowania 2014-2020
3. Prezentacja wybranych danych do diagnozy obszaru, szczególnie w zakresie spraw społecznych
    i gospodarczych,  oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
   w formie zajęć warsztatowych metodą partycypacyjną.
4. Analiza danych GUS oraz wyciąganie wniosków.
 

Spotkania odbyły sie w nastepujących miejscowościach:

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin

Ilość osób

1

Jastrzębia

Wiejski Dom Kultury

25.08.2015 r.

8 osób

2

Jaszczurowa

Świetlica Wiejska

27.08.2015 r.

6 osób

3

Świnna Poręba

Świetlica Wiejska

27.08.2015 r.

9 osób

4

Leńcze

Budynek OSP

28.08.2015 r.

 

5

Łękawica

Budynek OSP

2.09.2015 r.

 

6

Barwałd Średni  

Świetlica Wiejska

3.09.2015 r.

4 osób

8

Przytkowice

Fundacja Oaza Życzliwości

7.09.2015 r.

3 osób

9

Izdebnik

Budynek OSP

8.09.2015 r.

2 osób