Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
POWOŁANIE FORUM LOKALNEGO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na nowy okres programowania PROW 2014 - 2020 Zarząd LGD podjął decyzję o powołaniu Forum Lokalnego ds. Lokalnej Strategi Rozwoju, który będzie pracował i konsultował zapisy LSR na każdym etapie jej budowania.

Zadaniem Członków Forum Lokalnego będzie udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Gościńca 4 żywiołów z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2014-2020. Praca Forum  będzie odbywała się bezpośrednio po przez udział we wspólnych spotkaniach lub mailowo.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji czy jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w Forum Lokalnym i uczestnictwem w budowaniu LSR mailowo lub telefonicznie 33/843 62 18 do 15 września 2015 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.