Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE - II ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zapraszamy na bezpłatne spotkania

  Gościniec  4 żywiołów serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania konsultacyjne

„PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”

 

 

Spotkania organizowane będą w następujących terminach:

 

2 wrzesień 2015, godz. 18.00 –  Łękawica  /Budynek OSP/

3 wrzesień 2015, godz. 18.00 –  Barwałd Średni  /Świetlica wiejska przy Szkole Podstawowej/

4 wrzesień 2015, godz. 18.00 –  Dąbrówka  /Szkoła Podstawowa/ - wywiad indywidualny

7 wrzesień 2015, godz. 18.00 – Przytkowice  /Budynek  Fundacji Oaza Życzliwości/

8 wrzesień 2015, godz. 18.00 –  Izdebnik  /Budynek OSP/

28 sierpnia 2015, godz. 18.00 –  Leńcze  /OSP w Leńczach/

 

Spotkania konsultacyjne skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkań jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego
w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

    

Program spotkania:

1. Realizacja LSR „Gościniec 4 Żywiołów” „w liczbach” i na przykładzie projektów.
2. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”
    w nowym okresie programowania 2014-2020
3. Prezentacja wybranych danych do diagnozy obszaru, szczególnie w zakresie spraw społecznych
    i gospodarczych,  oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
   w formie zajęć warsztatowych metodą partycypacyjną.
4. Analiza danych GUS oraz wyciąganie wniosków.
 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu 

mailowo lub telefonicznie   Tel. 33/843 62 18,   lgd.gosciniec@gmail.com.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.