Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE W LEŚNICY - II ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie

  „Gościniec  4 żywiołów” serdecznie zaprasza

na bezpłatne spotkanie konsultacyjne

 

„PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”

 

które odbędzie się

w Leśnicy

(Świetlica w Leśnicy)

 

31 sierpnia 2015, godz. 19:00

 

Spotkanie konsultacyjne skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

Celem spotkania jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

    

Program spotkania:

1. Realizacja LSR „Gościniec 4 Żywiołów” „w liczbach” i na przykładzie projektów.
2. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”
    w nowym okresie programowania 2014-2020
3. Prezentacja wybranych danych do diagnozy obszaru, szczególnie w zakresie spraw społecznych
    i gospodarczych,  oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
   w formie zajęć warsztatowych metodą partycypacyjną.
4. Analiza danych GUS oraz wyciąganie wniosków.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu

mailowo lub telefonicznie   Tel. 33/843 62 18,   lgd.gosciniec@gmail.com.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.