Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W związku z rozpoczęciem realizacji  przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014 – 2020  poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze oraz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  przedstawiamy Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Gościniec 4 żywiołów".

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, które będą organizowane na terenie LGD "Gościniec 4 żywiołów" w poszczególnych miejscowościach. Celem spotkań jest min. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz wypracowanie pomysłów i kierunków działania w okresie nowego programowania PROW 2014-2020, co pomoże w  pozyskaniu funduszy na realizację kolejnych ciekawych projektów i we właściwym zaplanowaniu wydatkowania unijnych środków.

Plan włączenia społeczności lokalnej WOPP

Plan właczenia społeczności lokalnej_zał. nr 1 do WOPP

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.