Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE - II ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

  „Gościniec  4 żywiołów”

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach konsultacyjnych

 

PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”

które odbędą się:

 

25 sierpień 2015, godz. 18.00 –  Jastrzębia  /Wiejski Dom Kultury w Jastrzębi, Świetlica OSP/

27 sierpnia 2015, godz. 17.00 –  Jaszczurowa  /Dom Kultury w Jaszczurowej/

27 sierpnia 2015, godz. 19.00 –  Świnna Poręba  /Dom Kultury w Świnnej Porębie/

28 sierpnia 2015, godz. 18.00 –   Leńcze  /OSP w Leńczach/

2 wrzesień 2015, godz. 18.00 –   Łękawica  /OSP w Łękawicy/

3 wrzesień 2015, godz. 18.00 –   Barwałd Śr.  /Świetlica Wiejska przy SP/

4 wrzesień 2015, godz. 18.00 –   Dąbrówka  /Szkoła Podstawowa/ - wywiad indywidualny

7 wrzesień 2015, godz. 18.00 –   Przytkowice  /Fundacja Oaza Życzliwości/

8 wrzesień 2015, godz. 18.00 –   Izdebnik  /OSP Izdebnik/

 

Spotkania skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkanń konsultacyjnych jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Program spotkania:

1. Realizacja LSR „Gościniec 4 Żywiołów” „w liczbach” i na przykładzie projektów.
2. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w nowym okresie programowania 2014-2020
3. Prezentacja wybranych danych do diagnozy obszaru, szczególnie w zakresie spraw społecznych i gospodarczych,  oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż, w formie zajęć warsztatowych metodą partycypacyjną.
4. Analiza danych GUS oraz wyciąganie wniosków;konsultacje społeczne.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu

mailowo lub telefonicznie   Tel. 33/843 62 18,   lgd.gosciniec@gmail.com.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.