Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ANKIETA - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA - I ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Skończyła się perspektywa finansowa 2007-2014. W okresie tym w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju udało się na terenie LGD "Gościniec 4 żywiołów" zrealizować wiele ciekawych projektów w ramach których odbyły się min. rożne imprezy edukacyjno - kulturalne, powstały nowe obiekty sportowe, place zabaw a także trasy turystyczne, wyremontowano i wyposażono wiele świetlic wiejskich. 

Obecnie przygotowujemy się do nowego  okresu programowania i rozpoczęliśmy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dlatego zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety badawczej jakości życia na obszarze LGD Gościniec 4 żywiołów. Zebrane informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin członkowskich oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

A N K I E T A - pobierz plik

Wypełnioną ankietę prosimy o przesłanie do biura LGD "Gościniec 4 żywiołów" mailowo: lgd.gosciniec@gmail.com lub dostarczenie osobiście, w wersji papierowej do biura w Lanckoronie 587.

Dziekujemy.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.