Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE - I ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne

 

  Gościniec  4 żywiołów serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne

„PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”

 

Spotkania organizowane będą w następujących terminach:

 

Kalwaria Zebrzydowska CKSiT /stare kino/- 28 lipca 2015, godz. 16.00,

Mucharz Urząd Gminy – sala sesyjna - 31 lipca 2015, godz. 15.00,

Lanckorona  Gminny Ośrodek Kultury - 4 sierpnia 2015, godz. 16.00,

Stryszów Urząd Gminy – Sala sesyjna - 5 sierpnia 2015, godz. 16.00.

Stanisław Dolny 496, Budynek LKS Stanisławianka, gm. Kalwaria Zebrzydowska – 20 sierpień 2015 godz. 16:00.

 

Spotkania skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkań informacyjnych jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 oraz przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe dotyczące problemów i potrzeb obszaru LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Program spotkania:

1. Stan realizacji LSR - omówienie wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć
2. Omówienie wyników przeprowadzonych ankiet dotyczących problemów i potrzeb obszaru LGD
     Gościniec 4Żywiołów
3. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”
4. Diagnoza obszaru- analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
    działania środowiskowe i proekologiczne jako przykład tworzenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
5. Zajęcia warsztatowe- World Cafe / konsultacje społeczne.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu

mailowo lub telefonicznie   Tel. 33/843 62 18,   lgd.gosciniec@gmail.com.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.