Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Rozpoczynamy realizację projektu "Model Produktu Lokalnego Małopolska"
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Rozpoczynamy realizację projektu
 „Model Produktu Lokalnego Małopolska”

W ramach 5-letniego przedsięwzięcia ma zostać wypracowany Model Produktu Lokalnego Małopolska, który będzie instrumentem dla zwiększania podaży i popytu jakościowych produktów lokalnych. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na mocy umowy podpisanej 29 sierpnia br. z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz LGD Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów” są głównymi partnerami Fundacji w realizacji tego projektu.

Projekt, realizowany w latach 2011-2015 ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ma za zadanie promocję lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich w Małopolsce. Partnerem projektu jest Reseau Echange Developpment Durable, który będzie dostarczał wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń z funkcjonujących systemów produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych w Szwajcarii.

W ramach projektu powstanie w Stryszowie Inkubator Kuchenny, który będzie pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Najważniejszą częścią inkubatora będzie sala wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnię, z której korzystać mogą małe firmy przetwórstwa spożywczego oraz lokalni rolnicy, dzięki czemu znacznemu obniżeniu ulegną koszty wejścia z produktem na rynek. Inkubator będzie się wzorował na innych tego typu obiektach funkcjonujących za granicą, takich jak Rudgers Food Innovation Centre w USA, Southglade Food Park w Anglii czy też Food Park w Finlandii.

Inkubator będzie częścią systemowego Modelu Produktu Lokalnego Małopolska, który zostanie stworzony w ramach projektu. Lokalni rolnicy i producenci będą korzystać z pomocy doradczej i technicznej, w tym certyfikacji swoich produktów, ale także sanitarno-epidemiologicznej oraz promocyjnej i marketingowej. Niezwykle ważnym elementem będzie stworzenie zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży, którym zajmie się Centrum Marki Lokalnej działające przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Powstanie lokalny sklepik z produktami w regionie Lanckorona oraz w centrum Krakowa. Targi produktów lokalnych, sieci delikatesów, szkół, hoteli i firm cateringowych – to tylko niektóre z kanałów dystrybucji, w których sprzedawane będą produkty lokalne. Co ważne, miejscowi rolnicy i przedsiębiorcy będą nie tylko korzystać z Inkubatora, Centrum Marki Lokalnej, ale także współtworzyć zakres ich działań aby docierać bezpośrednio do konsumentów i zachęcać turystów do przyjeżdżania do regionu. A konsument kupując produkty lokalne od rolników z Lanckorony, Stryszowa, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Mucharza, będzie nie tylko wynagradzał wiejską przedsiębiorczość, ale również przyczyniał się do ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych regionu.

Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, poprzez umożliwienie rolnikom zarobkowania w ich własnych regionach, ale także pozwoli na różnicowanie działalności rolniczej i będzie zapobiegał wyludnianiu się terenów wiejskich. Efektem projektu będzie samofinansujący się Model Produktu Lokalnego Małopolska, który zostanie wykreowany dzięki współpracy 5 regionów wiejskich z Małopolski, z których każdy będzie posiadał markę lokalną skupiającą co najmniej 15 certyfikowanych produktów lokalnych (w sumie 75 produktów), promowanych i sprzedawanych za pomocą zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży.
Projekt jest zgodny z priorytetami rozwoju na szczeblu UE, krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym z dokumentami takimi, jak: „Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2012”, „Małopolska 2015” i Lokalnymi Strategiami Rozwoju Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w Małopolsce.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY!