Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
OTWARCIE GALERII PRODUKTU LOKALNEGO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

   

 

   Otwarcie Galerii Produktu Lokalnego
   przy Gminnym Centrum Informacji Turystycznej 
   w Stryszowie.

 

 

 

 

 

Uroczyste otwarcie Gminnego  Centrum  Informacji Turystycznej oraz Galerii Produktu Lokalnego odbyło się  24 czerwca  2012 r. w centrum Stryszowa – w miejscu gdzie przez wiele ostatnich lat „straszył” dawny budynek poczty. Dobiegła tym samym końca realizacja unijnego projektu pn. „Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej”. Projekt był współfinansowany ze środków LGD „ Gościniec 4 żywiołów” w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu było przede wszystkim pozyskanie nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy lokalowej na potrzeby GCIT, które będzie jednym z pierwszych - wiejskich centrum informacji turystycznej w naszym regionie. Galeria Produktu Lokalnego ma prezentować sztukę artystów i rękodzielników  z naszego regionu oraz służyć jako miejsce organizacji warsztatów i pokazów.

       

W centrum i galerii pracować będą młode osoby , mieszkanki gminy Stryszów , które mają również służyć informacją wszystkim osobom zainteresowanym projektem partnerskim „Produkt lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”. Miejsce zostanie zaopatrzone w ulotki oraz na bieżąca za pomocą zdjęć, będzie można śledzić remont  i budowę inkubatora kuchennego w Stryszowie. 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli zaprzyjaźnieni z Gminą Stryszów przedstawiciele LGD Gościniec 4 Żywiołów z sąsiednich gmin: Mucharza, Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz reprezentant Powiatu Wadowickiego pani starosta Marta Królik. Ceremonii poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Zbigniew Kaleciak. Symboliczną wstęgę przecięli wspólnie: wójt Jan Wacławski, Renata Bukowska i Magdalena Bartkowska oraz Rafał Serafin Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.