Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

W 2018 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Operacja pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia
dla doskonalenia polskiej rzeczywistości"

Gościniec 4 żywiołów jest partnerem projektu.

której celem jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji – szczególnie w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności rolniczej, oraz zwiększenia możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW
na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl

www.ksow.pl

www.mir.krakow.pl