Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABÓR FISZEK
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 19-03-2018 do 05-04-2018   naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

 NABÓR NR 5/2018 - Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego

 

Fiszka projektowa - formularz do pobrania


Fiszki należy składać w terminie od 05 do 12 marca 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18