Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
FISZKI PROJEKTOWE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH

w terminie od 4 do 13 stycznie 2017 r.

 

W związku z planowanym w terminie  od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy do składania fiszek projektowych na następujące działania:

 

w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej:

planowane są 2 nabory wniosków,  ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej  /Przedsięwzięcie nr II.2.1./  
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./

FISZKA PROJEKTOWA – DO POBRANIA

 

w ramach zakresu: Rozwój działalności gospodarczej

planowane są 3 nabory wniosków,  ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

  1. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki  /Przedsięwzięcie nr II.1.2./
  2. Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej    /Przedsięwzięcie nr II.2.2/
  3. Rozwój działalności gospodarczej  /Przedsięwzięcie nr II.3.2/

FISZKA PROJEKTOWA – DO POBRANIA

 

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

planowany jest 1 nabór,  ogłoszony zostanie na następujące przedsięwzięcie:

  1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO  /Przedsięwzięcie nr II.1.5/

FISZKA PROJEKTOWA – DO POBRANIA

 

Fiszki należy składać w terminie od 4 do 13 stycznia 2017 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Lanckoronie, Lanckorona 587 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".