Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ankieta
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ankieta dotycząca celów oraz SWOT LSR Gościńca 4 żywiołów - 13.X.2015 r.

Szanowni Państwo.

Prosimy o wypełnienie ankiety "SWOT i cele do LSR na lata 2014-2020 LGD "Gościniec 4 żywiołów". Państwa sugestie i wskazania pomocne są w opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 dla obszaru działania LGD " Gościniec 4 Żywiołów".
Dziękujemy za poświęcony czas, 

Z wyrazami szacunku , 
R. Bukowska- Prezes LGD "Gościniec 4 żywiołów"

 

Link do ankiety: http://goo.gl/forms/OK4wtSdBnK

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.