Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
OGŁOSZENIE O NABORACH
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Gościńca 4 Żywiołów

działającego na terenie gmin:

Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

 

  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

         
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

27 kwietnia 2012 – 18 maja 2012

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w dniu 18 maja 2012 roku w godzinach 10.00-18.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów www.gosciniec4zywiolow.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587.

 Wysokość dostępnych środków w tym naborze w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku z zakresu:

    - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 210 000,00zł.

    - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  wynosi 380 000,00zł .

Minimalne wymaganie jakie musi zostać spełnione,  aby projekt został wybrany do finansowania to otrzymanie  minimum 1/3 maksymalnej liczby punktów dla danego rodzaju działania zawartych  w Lokalnych kryteriach wyboru projektu LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze „Gościńca 4 żywiołów” oraz pod numerem tel. 33 843 62 18