Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SZKOLENIE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska


LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł:

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Przygotowanie dokumentacji  aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!

II moduł:

„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?

Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów! „

Zakrzów - 18.05.2022 r.

 godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW
2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,  

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.

- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez  LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

- możliwości skorzystania z dofinansowania

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie konsultacji przygotowywanych przez Państwa wniosków do naborów zaplanowanych na czerwiec 2022r.

Informacje: lgd.gosciniec@gmail.com,  Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020