Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

      Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów”
zaprasza na

Walne Zebranie Członków

                         
które odbędzie się
                          2 lutego 2012r. o godz. 17.00
                             w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 14
                         w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego
                        
  (wejście do budynku od strony gimnazjum).

Program Walnego Zebrania Członków LGD „ Gościniec 4 żywiołów”:

1.Otwarcie obrad, przedstawienie porządku obrad.
2.Wybór przewodniczącego WZC.
3.Wybór komisji skrutacyjnej oraz sekretarza WZC.
4.Przyjęcie porządku obrad WZC.
5.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2011 r.
6.Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD za 2011r.
7.Sprawozdanie z działalności Rady LGD za 2011r.
8.Sprawozdanie Zespołu Ewaluacyjnego LSR.
9.Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
10.Informacja o realizacji projektu szwajcarskiego „Inkubator kuchenny”.
11.Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.
12.Informacja o planach LGD i o naborach w 2012 r.
13.Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Podczas Walnego Zebrania Członków bardzo prosimy o uiszczenie zaległych składek członkowskich za 2011 r. i bieżącej składki członkowskiej za 2012 r. Wysokość rocznej składki wynosi 10 zł od osoby fizycznej/podmiotu.

Z poważaniem
Ewa Frosztęga
Wiceprezes LGD „Gościniec 4 żywiołów”